Erahuvikool Kratila

Spordikool Kratila on jalgpalliklubi, mis pakub mitmekülgseid ja arendavaid treeninguid, mille läbi kasvatame häid jalgpallureid ning tublisid sportlikke inimesi.

Meie eesmärgiks on pakkuda lastele võimalust saada edukaks sportlaseks, samas on alati võimalik treenida ka harrastaja tasemel. Kratte treenitakse kõige uuema metoodika alusel, kus esiplaanil on mängija ja tema areng. Võtame osa turniirides ja võistlustest nii Eestis kui ka välismaal.

Tutvu meie tingimustega

TINGIMUSED

TASUMINE:

 1. Liitumiseks tuleb täita ankeet.
 2. Lapsevanem kohustub tasuma igakuist liikmetasu või aastatasu vastavalt Klubi poolt kehtestatud määrale.
 3. Klubi liikmetasu on fikseeritud püsimaks, mida tuleb tasuda igakuiselt õppeaasta ringselt.
 4. Tundidest puudumine ei vabasta liikmetasu maksmise kohustusest.
 5. Kahe või enama ühe pere lapse osalemisel Klubi treeningutel on ettenähtud soodustus.
 6. Soodustust on võimalik taotleda kirjalikul teel pikema puudumise korral kui see kestab kauem kui neli nädalat.
 7. Kontaktandmete muutumisest palume Klubi koheselt informeerida.
 8. Soovist laps Klubi nimekirjast eemaldada teavitab lapsevanem kirjalikult või e-maili teel klubi.

TREENINGUD:

 1. Treeninguid viivad läbi vastavat treeneri kutsekvalifikatsiooni omavad treenerid.
 2. Treeningud toimuvad 1, 2, 3 või enam korda nädalas.
 3. Lisatreeningute, spordivõistluste, spordipäevade toimumisel jätab klubi õiguse küsida lisatasu.
 4. Treeningu ärajäämisel teavitatakse õppeasutust, lapsevanemaid ning lapsi.
 5. Ära jäänud trenn kompenseeritakse asendustrenni või väiksema liikmetasuga.
 6. Riiklikel pühadel ning koolivaheaegadel tegevust ei toimu.

LAPSEVANEMA KOHUSTUSED:

 1. Lapsevanem usaldab kõigis treeninguid puudutavates otsustes treenerit ning ei sea tema kompetentsust kahtluse alla, tekkivates küsimustes pöördub isiklikult treeneri poole.
 2. Lapsevanem on vastutav selle eest, et lapsel oleks võimalik kasutada treeningule ja ilmale vastavat riietust.
 3. Laps ja tema esindaja vastutab treeningvahendite eest nende kasutamise ajal.

KLUBI KOHUSTUSED:

 1. Korraldada regulaarsed ja kvaliteetsed laste võimetele sobilikud treeningud.
 2. Klubil on õigus eemaldada laps treeningutest, kui laps mõjutab teiste laste trenni kvaliteeti, turvalisust ning heaolu.
 3. Klubil on õigus muuta liikmetasu teavitades sellest lapsevanemaid vähemalt 14 kalendripäeva ette.
 4. Järgida Ausa Mängu põhimõtteid.

Liitu treeningutega

Lapse andmed

Ema andmed

Isa andmed