Klubi tingimused

Liitumine & tasumine

1 Liitumiseks tuleb täita ankeet. Liituda saab kodulehelt või prindita välja liitumisvorm ja esitada treenerile.

2 Treener märgib laste osalemist ning pärast teist ( 2 ) osalemisest on laps arvestatud Erahuvikool Kratila liikmeks.

3 Lapsevanem kohustub tasuma igakuist liikmetasu Klubi poolt kehtestatud määrale.

4 Klubi liikmetasu on fikseeritud püsimaks, mida tuleb tasuda igakuiselt ( va. lasteaedades, kus suvekuudel treeninguid ei toimu )

5 Kuutasu ei arvestata tükipõhiselt.

6 Tundidest puudumine ei vabasta liikmetasu maksmise kohustusest.

7 Kahe või enam ühepere lapse osalemisel Klubi treeningutel on ette nähtud soodustus.

8 Liikmetasu maksepuhkust on võimalik taotleda etteteatamisel.

9 Kontaktandmete muutumisel palume Klubi koheselt informeerida.

10 Soovist laps Klubi nimekirjast eemaldada teavitab lapsevanem kirjalikult või e-maili teel klubi.

11 Arvete mitte tasumisel on Klubil õigus pöörduda juriidilist lahendust pakkuva ettevõtte poole.

Treeningud

1 Treeninguid viivad läbi vastavat treenerikutsekvalifikatsiooni omavad treenerid.

2. Treeningud ei toimu:
– I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;
– II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a;
– III vaheaeg 28. veebruar 2022. a kuni 6. märts 2022. a;
– IV vaheaeg (v.a 12. klass) 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a;

3 Treeningu ära jäämisel teavitatakse õppeasutust ja lapsevanemaid.

4 Õppenädalal ärajäänud trenn tehakse ette või järgi kooskõlas õppeasutusega.

5 Trenn toimub õppeasutuse teritoorumil kooskõlas õppeasutuse juhtkonnaga.

Lapsevanema kohustused

1 Lapsevanem usaldab kõigis treeninguid puudutavates otsustes treenerit ning ei sea tema kompetentsust kahtluse alla.

2 Lapsevanem on vastutav selle eest, et lapsel oleks võimalik kasutada treeningule ja ilmale vastavat riietust.

3 Laps ja tema esindaja vastutab treeningvahendite eest nende kasutamise ajal. Tahtlik lõhkumine ja omavoliline kasutamine on keelatud.

4 Olla kursis arvete tasumise osas. Arved koosnevad kahest leheküljest, esimesel lehel on viimase kuu arve ning teisel lehel on üldine arvestus kõikide esitatud arvete osas.

Klubi kohustused

1  Korraldada regulaarsed ja kvaliteetsed laste võimetele sobilikud treeningud.

2  Klubil on õigus eemaldada laps treeningutest, kui laps mõjutab teiste laste trenni kvaliteeti, turvalisust
ning heaolu.

3 Täita lapsevanema ja laste ootuseid ning olla lapsega alati inimlik ja aus.

Järgida Ausa Mängu põhimõtteid.